Decocoat®-akustointi taipuu kaikkialle

Decocoat-akustointi on hallittu tuotantoprosessi, jossa tilaaja saa tuotteen ja palvelun suunnitelmansa mukaisille pinnoille "avaimet käteen"-toteutuksella. Sitä ennen interiööristä vastaavat arkkitehdit ovat suunnitelleet tilan muotokielen, pinnat ja värimaailman. Akustikkojen tärkeä tehtävä on suunnitella tilan äänimaailma. Decocoat-menetelmä soveltuu niin katto- kuin seinäpintoihin. Menetelmään voidaan liittää akustoinnin lisäksi taide.

Rajaus ja suojaus

Ennen Decocoat-akustointipinnoitteen ruiskuttamista muut pinnat ja rakenteet suojataan. Huolitellun rajauksen aikaansaamiseksi pinnoitteeseen rajoittuvan seinä- ja kattopinnan tulisi olla lopullisessa maalipinnassa. Aina ei ole mahdollista tehdä rajausta suoraan toisen sileän rakenteen pintaan vaan on käytettävä erilaisia listoja, kuten puu-, kipsi-, alumiini-, pelti- tai muovilistoja.

Toteutustapoja

Decocoat on erittäin joustava ja mukautuva akustointimenetelmä myös asennuksen suhteen.
Ruiskutus onnistuu myös suoraan kovalle pinnalle esim. betonille, rappaukselle, tiilelle, kipsilevylle, lasille, muoville, puulle tai teräspinnalle. Veteen liukenevia aineosia pinnoilla ei saa olla ja ne tulee olla puhtaita ja pölyttömiä. Myös kattorakenteessa kiinni oleva tekniikka, kuten ilmastointikanavat ym. putket voidaan pinnoittaa, jolloin säilytetään huonetilojen korkeudet ja yhtenäinen ilme.

Decocoatin avulla voidaan erilaisten tilojen äänenvaimennusominaisuuksia säädellä kunkin tarpeen mukaan lähes rajattomasti. Pohjalevyn paksuudella voidaan vaikuttaa vaimennukseen, samoin levyn taakse jätettävällä ilmatilalla.

Hyvät äänenvaimennusominaisuudet heijastuvat tilojen käyttömukavuuteen ja viihtyvyyteen. Decocoat-levyt kiinnitetään joko liimaten tai mekaanisesti. Alaslasketuissa katoissa jäykkä 20 mm akustiikkalevy kiinnitetään suoraan metalli- tai puurankoihin ja ruiskutetaan saumattomaksi.

Viimeistely, korjaaminen ja huolto

Decocoat-akustointi on tilan viimeisimpiä töitä. Pölyä tai kolhuja aiheuttavat työt pyritään ajoittamaan ennen Decocoat-ruiskutusta.

Mikäli akustointipintaan tulee kuitenkin rakentamisen aikaisia epäpuhtauksia tai vaurioita, ne pystytään korjaamaan. Myös mahdolliset jälkikäteen tapahtuvat vesivahingot ovat korjattavissa ilman, että katto tai seinäpinta pitää uusia kokonaan. Katon koko rakenteen avauskin onnistuu, siitä kuvaesimerkit ohessa


Katon korjaus LVI-muutostöiden jälkeen: Ainoastaan avattu kohta korjattiin ja käsiteltiin, jolloin vältyttiin koko katon uudelleen ruiskuttamiselta


Kuivatus ja valmis työ

Pinnankäsittely

Pintaa voidaan käsitellä esim. hiomapaperilla. Sitä voidaan myös imuroida kuitenkin varoen,että pöly ja noki eivät pureudu syvemmälle huokosiin. Suurempia alueita korjattaessa käytetään imuroivaa hiontalaitetta tai pinta ruiskutetaan kokonaan uudestaan samalla sävyllä tai haluttaessa vaihdetaan väri kokonaan.