Lappia-talo Rovaniemellä

Lappia-talo on Alvar Aallon suunnittelema kulttuuritalo, jota käytetään monenlaiseen toimintaan. Musiikki- ja teatteriesityksiä pidetään Tieva-salissa, ja sen akustiikkaan haluttiin parannusta. Vaativimpana osuutena salissa oli sen takaosan vaimennus, kun Alvar Aallon alun perin suunnitteleman puurimoituspinnan tuoma vaikutelma haluttiin säilyttää. Jotta tilan akustiikan kannalta oleellinen vaimennuspinta saatiin aikaan, oli käytettävä Decocoat-akustointimenetelmää. Jokainen työvaihe tehtiin tarkkaan huomioiden Alvar Aallon alkuperäinen arkkitehtuuri. Työ tehtiin yhteistyössä Rovaniemen Tilaliikelaitoksen kanssa, kokonaisuus oli luonteeltaan poikkeuksellinen ja haastava.