Decocoatin vahvuuksia ovat laatu, luotettavuus, kokemus ja joustava asiakaspalvelu

Decocoat on suomalainen akustointia tekevä yritys, jonka tuoteidea on saavuttanut arkkitehtien, akustoinnin ammattilaisten ja akustoitujen tilojen käyttäjien hyväksynnän. Decocoat Oy on edelläkävijä saumattoman akustoinnin tekijänä. Sillä on jo yli 30 vuoden monipuolinen kokemus ja vahva ammattitaito erilaisista akustointikohteista.Decocoat-akustointi on myös Museoviraston hyväksymä arvorakennusten akustointiratkaisu.

Decocoat®-äänen absorptio menetelmällä lyhennetään tilojen jälkikaiunta-aikaa. Hyvin suunniteltu ja toteutettu akustointi varmistaa tilojen viihtyvyyden ja toiminnallisuuden. Tuottavuus lisääntyy työpaikoilla ja opiskelutiloissa.

Decocoatin osaaminen näkyy ja ennen kaikkea kuuluu julkisissa rakennuksissa, yrityksissä ja tiloissa, joissa akustiikalla on suuri merkitys. Viime aikoina myös kotien akustoinnin tarve on kasvanut. Arkkitehtuurin lisäksi myös äänimaailmaan pitää kiinnittää huomio. Yrityksen päämääränä on luoda esteettisesti miellyttävää korkean luokan akustointia niin julkiselle kuin yksityiselle puolelle. Decocoat-asennuksen hoitavat pitkän kokemuksen omaavat ammattilaiset laadusta tinkimättä.

Decocoat-äänen absorptio-menetelmä on ratkaisu tilojen jälkikaiunta ongelmaan.

Decocoat Oy
echo@decocoat.fi